În anul 2019, la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător vor fi scoase 20 de locuri. Aceasta în condițiile în care în ultimii ani erau propuse câte 25 de locuri. Prognoza a fost aprobată în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Conform informațiilor prezentate în ședința CSM, anul trecut au fost propuse pentru concurs 25 de locuri, însă perioada de admitere a fost prelungită pentru că nu au fost găsiți candidați suficienți. De asemenea, micșorarea numărului de locuri propus pentru concurs a fost motivată și de numărul mare de candidați înregistrați pentru funcția de judecător. În prezent sunt înregistrate 62 de persoane, dintre care 52 de persoane - în baza vechimii în muncă, iar alții 10 sunt absolvenți ai Institutului Național al Justiției din diferite promoții. Conform prevederilor legale, la concursul de admitere, pentru formarea inițială la funcția de judecător, pot participa persoanele care:
  • deţin cetăţenia Republicii Moldova și au domiciliul pe teritoriul ei;
  • au capacitate deplină de exerciţiu;
  • au diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
  • nu au antecedente penale;
  • se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
  • cunoaşte limba română;
  • sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.
Totodată, persoanele care solicită admiterea la INJ, pentru a candida la funcţia de judecător, trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de specialitate juridică.