Ministerul Economiei şi Infrastructurii propune instituirea unor zone de protecţie a reţelelor de gaze naturale. Un Regulament în acest sens a fost propus consultărilor publice. Documentul vine să specifice structura rețelelor de transport și a rețelelor de distribuție, factorii de risc care îl prezintă rețelele de gaze, cerințe de amenajare și de semnalizare/ avertizare a amplasării traseelor conductelor de gaze. Astfel, în document se precizează cazurile și mărimile zonelor de protecție ale rețelelor de transport de-a lungul traseelor conductelor magistrale de gaze și în jurul instalațiilor tehnologice, stațiilor de compresoare, de predare, de măsurare a gazelor naturale, depozitelor subterane de înmagazinare a gazelor. În zona de protecție a rețelelor de transport se vor interzice acțiuni, care pot determina perturbarea funcționării normale a rețelelor sau care pot duce la deteriorarea lor, în special:
  • punerea pe rețelele de gaze naturale obiecte de orice fel;
  • deteriorarea construcțiilor, îngrădirilor sau inscripțiilor de identificare şi de avertizare aferente rețelelor de gaze naturale;
  • să limiteze ori să îngrădească prin împrejmuiri, prin construcții ori în orice alt mod accesul la rețeaua de gaze naturale.
Mai mult, proiectul Regulamentului stabileşte mărimile zonelor de protecție ale rețelelor de transport de-a lungul traseelor conductelor de gaze și în jurul instalațiilor tehnologice. În cazul amplasării conductelor de gaze şi altor comunicații inginerești în același coridor tehnic sau intersectării reciproce, întreprinderile, care vor conlucra, vor gestiona procesul de exploatare a comunicaţiilor şi vor stabili timpul lichidării avariilor. Prevederile au fost elaborate pentru a asigura integritatea reţelelor de gaze naturale şi funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă.