Sancțiuni mai dure pentru administratorii, acționarii și asociații unităților de schimb valutar, care încalcă sistematic prevederile legislației valutare. Legea privind reglementarea valutară ar putea fi modificată. Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege. Astfel, pe perioada suspendării activităţii casei de schimb valutar/ filialei acesteia administratorul/ acţionarii/ asociaţii acesteia îşi pierd dreptul:
  • de a înfiinţa o nouă casă de schimb valutar; sau
  • de a achiziţiona participaţiuni noi la capitalul social al oricărei case de schimb valutar; ori
  • de a desfășura, pe adresa casei de schimb valutar/ filialei acesteia, a căror activitate a fost suspendată, activitatea altei filiale a casei de schimb valutar respective sau a altei case de schimb valutar/ filiale a acesteia.
Proiectul mai prevede că, administratorul/ adjunctul acestuia/ asociații/ acționarii își pierd aceste drepturi, pe o perioadă de 12 luni, în cazul în care în decursul ultimilor trei ani, Banca Națională a Moldovei a aplicat față de o casă de schimb valutar cel puțin trei sancțiuni sub formă de suspendare a activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice. De asemenea, aceștia nu vor mai avea dreptul de a administra activitatea altei case de schimb valutar/ filialei acesteia. Aceste drepturi le pot fi sistate de la data adoptării ultimei hotărâri de suspendare a activității a casei de schimb valutar. Legea privind reglementarea valutară prevede că drept temeiuri pentru suspendarea parţială sau totală a activităţii casei de schimb valutar şi a punctului de schimb valutar al hotelului servesc:
  • neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a cerinţelor privind lichidarea încălcărilor şi a altor cerințe indicate în avertisment/decizia (hotărârea) privind aplicarea amenzii;
  • nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei/ copiei autorizate de pe licenţă pierdută;
  • nerespectarea de către casa de schimb valutar a cel puţin uneia dintre cerinţele stabilite la art. 44 alin. (1)–(3), (4), (5) și (6);
  • deţinerea de către Banca Naţională a Moldovei a informaţiei potrivit căreia cel puţin una din persoanele implicate în administarea unității este înscrisă în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova şi/sau a informaţiei potrivit căreia cel puţin una din aceste persoane, nerezidentă, este trasă la răspundere penală;
  • opunerea faţă de efectuarea controlului asupra activităţii titularului de licenţă şi/sau eschivarea de la prezentarea informaţiei şi a documentelor solicitate în cadrul controlului.
Conform legii, hotărârea privind suspendarea activităţii se adoptă de către Banca Naţională a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării încălcării şi se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de trei zile lucrătoare de la data adoptării, cu indicarea temeiurilor suspendării activităţii. Termenul de suspendare a activităţii titularului de licenţă nu poate depăşi șase luni.