O instanță de judecată din Federația Rusă s-a pronunțat în favoarea pârâtului, care și-a acționat în judecată proprii reprezentanți legali. Acesta s-a plâns că juriștii nu i-au acordat serviciile prevăzute în contract. Potrivit legal.report, o persoană originară din Moscova s-a adresat unui centru de juriști pentru consultanță și reprezentare în judecată. Conform contractului, avocații se obligau să analizeze documentele prezentate, să efectueze o analiză juridică a situației și să reprezinte interesele persoanei în instanța de primul nivel. Prețul convenit pentru prestarea serviciilor era de 35 mii de ruble rusești, echivalentul a peste 10 mii de lei, iar clientul a plătit în avans 20 mii de ruble rusești. Ulterior clientul a considerat că juriștii nu și-au îndeplinit obligațiunile asumate. El a depus o cerere de anulare a contractului și a solicitat returnarea banilor achitați. Firma de avocați nu a dat curs solicitării, argumentând că serviciile convenite au fost prestate. Persoana, însă, nu s-a dat bătută și s-a adresat instanței de judecată, care a decis în favoarea sa. Judecătorii au obligat avocații să întoarcă banii primiți în avans, 20 mii de ruble rusești, să achite o compensație pentru daune morale de 10 mii de ruble rusești, o penalitate de 8.400 ruble rusești, dar și o amendă pentru neîndeplinirea cerințelor clientului de 15 mii de ruble. În total avocații trebuie să achite 53.400 ruble rusești, adică echivalentul a 15 mii de lei.