Persoanele care nu soluționează în termen legal incompatibilitățile funcției publice ar putea fi pedepsite. De asemenea, va fi amendată și utilizarea în interes privat, inclusiv în publicitate, a simbolurile oficiale ce au legătură cu exercitarea mandatului sau a funcției publice. Prevederile sunt prevăzute într-un proiect de lege promovat în ședința de ieri a Executivului. Astfel, pentru încălcarea prevederilor legale, persoanelor fizice li se va aplica o amendă de la 50 la 60 de unități convenționale, adică între 2.500 și 3.000 de lei, persoanelor cu funcție de răspundere - o amendă de la 120 la 200 de unități convenționale (de la 6.000 la 10.000 mii de lei), cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate. La fel, acestea ar putea fi private, inclusiv, de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni la un an. Persoanele juridice vor primi o amendă de la 200 la 250 de unități convenționale, ceea ce constituie de la 10.000 la 12.500 de lei. Documentul promovat de Guvern prevede și aplicarea sancțiunilor pentru neluarea măsurilor pentru executarea prevederilor Legii privind declararea averilor și intereselor personale. În acest caz, persoanele cu funcții de răspundere vor primi o amendă de la 120 la 200 de unități convenționale, adică de la 6.000 la 10.000 de lei, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un termen de la 6 luni până la un an. Conform proiectului, neluarea măsurilor de executare a prevederilor Legii privind declararea averilor și intereselor personale se manifestată prin:
  1. omiterea sancționării disciplinare a persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, în baza actului definitiv de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
  2. nesuspendarea din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;
  3. omisiunea de a elibera din funcție sau transfera agentul public angajat în cadrul entității publice, încălcând regimul juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de legislația integrității și legislația privind declararea și controlul averii și intereselor personale.