Băncile care până la sfârșitul anului trecut au încălcat limitele maxime privind expunerile faţă de persoanele afiliate, stabilite prin reglementările Băncii Naționale a Moldovei (BNM), ar putea să fie obligate să prezinte un plan de acțiuni pentru o perioadă de 24 de luni, care va cuprinde măsuri de conformare cu limitele prudențiale respective. Potrivit unui proiect prin care se propune modificarea și completarea Legii privind activitatea băncilor, BNM va solicita planurile respective la data adoptării hotărârii Comitetului Executiv al Băncii Naționale cu privire la examinarea rezultatelor controalelor efectuate la instituția bancară respectivă. Pe parcursul acestor 24 luni prevederile art. 139 alin (3) lit. n) din lege, potrivit cărora, BNM poate să dispună băncii deducerea din fondurile proprii a sumelor ce depăşesc limitele stabilite de Banca Centrală cu privire la expunerile faţă de persoanele afiliate ale băncii, nu sunt aplicabile expunerilor care depășesc limitele maxime și care au fost asumate de către bancă până la 31 decembrie 2017. În cazul neîndeplinirii de către bancă a acestor obligații, Banca Națională își va exercita competențele de sancționare. Amintim că, Legea privind activitatea băncilor a intrat în vigoare la începutul acestui an. Aceasta reglementează:
  • condiţiile de acces la activitatea băncilor şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul Republicii Moldova;
  • cerinţele prudenţiale stabilite pentru bănci;
  • competenţele, instrumentele şi procedurile de supraveghere prudenţială a băncilor de către BNM;
  • supravegherea prudenţială a băncilor de către BNM;
  • cerinţele de publicare pentru BNM în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a băncilor.