Casa Naţională de Asigurări Sociale a elaborat particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018. Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori și baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale pentru asigurați, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o constituie sumele care se includ în salariile calculate și alte recompense, cu excepția tipurilor de drepturi și venituri din care nu se calculează, contribuții potrivit prevederilor anexei nr.5 la Legea BASS pe anul 2018. În baza lunară de calcul a contribuției se includ sumele ajutorului material, care depășesc limitele prevăzute, respectiv, un salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anual de Guvern. Astfel, în categoria plătiorilor se incluc angajatorii, persoanele fizice și juridice, asimilate angajatorului, care calculează și vireză contribuția datorată de angajator conform tarifului de 23% și de 6% - contribuția individuală, cu excepția categoriilor de plătitori prevăzuți la punctele 1.2 - 1.6. Conform normelor prevăzute, la acest punct calculează și virează contribuții persoanele juridice și fizice, rezidenții parcurilor sau tehnologia informației pentru veniturile realizate de angajați și/sau de alte persoane fizice, în baza contractelor civile încheiate pentru executarea de lucrări sau prestări de servicii. În categoria plătitorilor la punctul 1.2 se includ angajatorii din aviația civilă, care au angajate persoane pentru care se calculează și se virează contribuția datorată de angajator, conform tarifului de 33% și de 6% contribuția individuală. La categoria plătitorilor la punctul 1.3 se includ angajatorii, a căror activitate de bază, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei, este realizarea de programe și au persone angajate, care intră sub incidența prevederilr art. 24 alin. 21 din Legea pentru punerea în aplicare a titlulurilor I și II ale Codului fiscal. Pentru aceste persoane se calculează și virează contribuția datorată de angajator, conform tarifului de 23 la sută la baza de calcul, egală cu două salarii medii lunare pe economie pronozate pentru anului 2018, și de 6% contribuția individuală. Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care practică activități ce corespund prevederilor enumerate, nu fac parte din această categorie de plătitori. Încasările impozitului unic, perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, se efectuează la bugetul de stat cu defalcarea ulterioară a cotei-părți în mărime de 54,7% la bugetul asigurărilor sociale de stat. La categoria plătitorior prevăzută la punctul 1.5 se includ angajtorii din agricultură, care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activitățile în grupele 01.1- 01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei. Angajatorii menționați calculează și virează pentru toți angajații contribuția datorată de angajator conform tarifului de 22%, din care 6 la sută se compensează de la bugetul de stat și de 6% - contribuția individuală. În cazul în care angajatorul din agricultură, pe parcursul anului 2018 începe să desfășoare și alte activități, acesta pierde dreptul de a aplica tariful privilegiat în mărime de 22 la sută și urmează să recalculeze contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la începutul anului cu tariful de 23%.