Criteriile de selectare și evaluare a judecătorilor ar putea fi modificate. Și asta pentru că  unele dintre acestea nu corespund realităților. Decizia a fost luată de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a format și un grup de lucru în acest sens. Potrivit președintelui CSM, Victor Micu, grupul de lucru va examina prevederile actuale și va propune modificări la Regulamentele de selectare și la cel de evaluare a magistraților. Prin urmare, va fi modificat Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a a judecătorilor, care a fost adoptat încă în 2013. La fel, vor fi elaborare noi prevederi și la Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii și procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor. Potrivit președintelui CSM, în prezent toți magistrații trebuie să fie evaluați, însă procedura este greu de înfăptuit în cazul judecători detașați în alte structuri sau în cazul celor care se află în concediu de îngrijire a copiilor și nu au o activitate care ar putea fi supusă evaluării. Amintim că, evaluarea performanţelor judecătorului are loc periodic sau extraordinar. Evaluarea periodică are loc o dată la trei ani, conform orarului stabilit de către Colegiul de evaluare. Evaluarea extraordinară se face în cazul:
  • numirii în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă;
  • solicitării promovării la o instanţă superioară;
  • candidării pentru numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă;
  • transferului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară.