Doar doi din cei trei candidați din partea societății civile, care s-au înscris la concursul pentru selectarea unui membru al Colegiului disciplinar al judecătorilor, au fost admiși în competiție. Potrivit Ministerului Justiției, la proba interviului au fost admise Olesea Plotnic și Elena Demian. În același timp timp, Damian Savciuc a fost exclus din concurs. Conform informațiilor prezentate de candidați, Olesea Plotnic este doctor în drept și a mai fost membru al Colegiului disciplinar pe parcursul anilor 2015-2018. Elena Demian este lector la Catedra de drept privat a Facultății de drept a Universității Libere Internaționale din Moldova. Interviul va avea loc la sediul Ministerului Justiției, în data de 1 martie. Potrivit Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Colegiul examinează cazurile privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Mandatul noilor membri va fi de șase ani, iar împuternicirile pot fi exercitate cel mult două mandate consecutiv. Amintim că, de la sfârșitul lunii ianuarie, și-a început activitatea noii membri ai Colegiului disciplinar din subordinea CSM, aleși de către Adunarea Generală a Judecătorilor din 20 octombrie. Din noua componență fac parte judecătorii Nadejda Toma, Ala Cobâneanu, Aliona Miron, Anatolie Minciună și Elena Cobzac. Din partea societății civile mai fac parte Veronica Mocanu și Liliana Țurcan, care au fost alese de către Ministerul Justiției în anul 2016, pentru o perioadă de 6 ani.