După ce a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să achite o amendă de peste 1 milion de lei, aplicată de Consiliul Concurenței, o companie cere suspendarea deciziei de sancționare. Mai exact, este vorba de Litarcom SRL, amendată pentru înțelegeri de cartel, după ce a fost implicată în trucarea licitației organizate și desfășurate de Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Litarcom SRL a solicitat suspendarea executării pct. 4 al deciziei Plenului Consiliului Concurenţei, prin care a fost aplicată amendă în mărime de peste 1 milion de lei, drept motiv invocând prevenirea unei pagube iminente. Și asta pentru că încasarea sancțiunii pecuniare va avea un efect dezastruos asupra activității agentului economic. În motivarea cererii a indicat că, în prezent, este angajat în executarea a mai multor contracte de achiziții publice încheiate cu diferite autorități publice în valoare mai mare de 100 milioane de lei, care urmează a fi executate pe parcursul 2018-2019. La fel, a indicat că starea lucrărilor de achiziții publice se demonstrează și prin actele de verificare anexate, care arată etapa de executare a lucrărilor, precum și valoarea achizițiilor publice de lucrări preconizate pentru anul ce urmează. În contextul scadenței plății, în sumă de peste 1 milion de lei, activitatea firmei, cât și posibilitatea de executare a contractelor de achiziții publice, va fi grav afectată sau vor crea obstacole în vederea executării în volum deplin și în termen a lucrărilor preconizate. Prin încheierea Curții de Apel Chişinău cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. Litarcom SRL a declarat recurs împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău. În motivarea recursului a invocat că la emiterea încheierii, Curtea de Apel Chișinău nu a ținut cont de faptul că eventuala interdicție la conturile bancare, pentru utilizarea sumei de 1,09 milioane de lei, va constitui un impediment pentru participarea cadrul licitațiilor de achiziție a lucrărilor publice. Recursul, însă, a fost declarat inadmisibil. Prin urmare, firma trebuie să achite amenda aplicată de Consiliul Concurenței. În luna septembrie, compania, împreună cu alte două firme, au fost sancționate cu peste 2 milioane de lei, pentru implicarea în trucarea licitației organizate și desfășurate de Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Potrivit Consiliului Concurenței, firmele au avut o înțelegere de cartel în cadrul licitației privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului public de acces spre satul Doltu. Astfel, acțiunile acestora au dus la mimarea concurenței în cadrul procedurii de licitație și la majorarea artificială a prețurilor cu aproximativ 27%.