Un avocat și-a dat în judecată clientul pentru că nu i-a plătit onorariul. Mai exact, Cabinetul Avocatului ”Roman Anatolie” s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva ÎS ”Agenţia de Impresariat”, succesor în drepturi Întreprinderea de Stat Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova-Concert, solicitând încasarea datoriei de 52.500 lei și a cheltuielilor de judecată. În motivarea acțiunii s-a indicat că în baza contractului de acordare a asistenței juridice, avocatul a acordat asistență juridică ÎS ”Agenţia de Impresariat”. La fel, se spune că asistența juridică a fost acordată în condițiile și termenii stabiliți, pârâtul a recepționat serviciile prestate în baza facturilor, dar achitarea lor a avut loc doar parțial. Astfel, restanța acumulată este de 52.500 de lei, din 119.000 de lei în total, și a solicitat încasarea forțată a acestei sume. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău cererea de chemare în judecată a fost admisă. Suma stabilită de instanță pentru a fi încasată a fost, însă, de 50.603 de lei, plus taxa de stat achitată la depunerea acțiunii. ÎS ”Agenţia de Impresariat” a atacat cu apel, motivând că instanţa de fond nu a luat în considerare că punctul 1 al contractului de acordare a asistenței juridice prevede că serviciile juridice se acordă la solicitare. Apelantul a indicat că nu se ştie în ce bază au fost emise facturile în continuare și pentru ce volum de lucru, când din partea administrației întreprinderii nu a avut loc nici o solicitare cu privire la prestarea serviciilor. Mai mult decât atât, la cererea de chemare în judecată nu au fost anexate toate facturile și, prin urmare, nu se confirmată suma solicitată prin facturile prezentate. În urma examinării apelului, Curtea de Apel Chișinău a ajuns la concluzia că instanța de fond nu a ținut cont de unele circumstanțe importante pentru soluționarea pricinii. Mai exact, după cum rezultă din materialele dosarului, pentru perioada de 34 luni, suma serviciilor prestate este de 119.000 lei, iar potrivit bonurilor de plată anexate de ÎS ”Agenţia de Impresariat” se confirmă achitarea sumei de 69.000 de lei. Prin urmare, datoria la serviciile prestate constituie 50.000 de lei. Instanța a dispus micșorarea sumei încasate cu titlu de datorie pentru prestarea serviciilor juridice de la 50.603 de lei, la 50.000 de lei. Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.