În anul 2017, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, 61 de persoane au fost numite în funcția de judecător. Dintre această cifră, 17 sunt audienți ai Institutului Național al Jusției și 44 candidați în baza vechimii în muncă. Datele se conțin în Raportul privind activitatea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor pentru anul 2017. Conform informațiilor prezentate, pe parcursul anului trecut au fost examinate 73 de dosare pentru funcția de judecător, cu 4 mai puține decât în anul 2016. În urma evaluării, 17 persoane au obținut sub 70 de puncte, prin urmare dosarele acestora au fost respinse. Pe de altă parte, 43 de persoane au acumulat între 70 și 80 de puncte, 12 - între 81 și 90 de puncte și doar o singură persoană a obținut 91 de puncte sau mai mult. De asemenea, 38 de judecători au solicitat promovarea într-o instanță ierarhic superioră. Cei mai mulți doritori au fost la Curtea de Apel Chișinău – 27, urmată de Curtea Supremă de Justiție – 6, Curtea de Apel Bălți – 3 și 2 la Curtea de Apel Cahul. În urma concursurilor, au fost promovați 24 de magistrați. În 2017, Colegiul a examinat și dosarele a 13 judecători care au candidat pentru promovarea la funcțiile de președinte sau vicepreședinte ale instanțelor judecătorești. Tot în aceeași perioadă, la propunerea CSM au fost transferați, la o instanță de judecată de același nivel, 12 judecători. Nicio hotărâre a Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, emisă în 2017, nu a fost contestată.