Încălcarea restricțiilor și a limitărilor existente, la încetarea mandatului sau a activității în cadrul entității publice, se va pedepsit contravențional. În acest sens, Guvernul a aprobat mai multe completări la Codul contravențional. Astfel, dacă persoana se va angaja în decursul unui an în cadrul organizațiilor comerciale și necomerciale în care a avut, anterior, pe parcursul unui an înainte de încetarea activității publice, atribuții directe de supraveghere și control, va fi sancționat cu o amendă de la 50 la 80 de unități convenționale, adică de la 2.500 la 4.000 de lei. Totodată, persoanei cu funcție de răspundere se va aplica o amendă de la 120 la 200 unități convenționale (de la 6.000 la 10.000 de lei), iar persoanei juridice – o amendă de la 150 la 300 de unități contravenționale (de la 7.500 la 15.000 de lei). De asemenea, persoana fizică va fi privată de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni până la un an. La fel, se va sancționa și încălcarea restricției de încheiere timp de un an a contractelor comerciale cu entitatea publică în care a activat anterior agentul public, precum și cea de exercitare a atribuțiilor de reprezentare a intereselor persoanelor fizice și juridice în fața entității publice în care a activat. Astfel, persoanele fizice vor primi o amendă de la 50 la 80 de unități convenționale (de la 2.500 la 4.000 de lei), persoanele cu funcție de răspundere – o amendă de la 120 la 200 de unități convenționale (de la 6.000 la 10.000 de lei). În ambele cazuri cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni până la un an. Persoanele juridice vor fi sancționate cu o amendă de la 150 la 300 de unități convenționale, adică de la 7.500 la 15.000 lei.