Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general ar putea fi exclus din Nomenclatorul Actelor Permisive. Un proiect de lege, care prevede excluderea acestuia, a fost prezentat pentru consultări publice. Propunerea de modificare se argumenetează prin faptul că certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive, deoarece acesta este după natura sa un document asociat mai mult cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaților și notarilor, dar nu a unui permis regulat de desfășurare a activității de întreprinzător. Autorii inițiativei susțin că certificate similare se eliberează și în sectorul justiției, pentru desfășurarea activității de notar, avocat, dar care nu cad sub incidența  Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și respectiv nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive. Astfel, se consideră absolut necesară aplicarea aceluiași principiu pentru toate certificatele care stau la baza desfășurării activității profesionale, pentru a asigura o predictibilitate și o accedere în profesie bine pregătită și organizată. În nota informativă a proiectului se mai precizează că, potrivit prevederilor Legii privind activitatea de audit, procedura de obținere a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general este de lungă durată. Astfel, pentru stagiere este nevoie de o perioadă de până la 2 ani, iar pentru susținerea examenelor de calificare – de până la 3 ani. În cazul în care pretendentul nu a susținut examenele de calificare în perioada de 3 ani, acesta nu va obține certificatul și va iniția procedura de susținere a examenului de calificare de la început. În același timp, în baza prevederilor normelor Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, prin procedura tacită, persoana poate depune setul de documente și poate obține statut de auditor, însărcinat cu executarea auditului situațiilor financiare la entități, inclusiv bănci, companii de asigurări, întreprinderi de stat, dar și la liniile de finanțare acordate de Uniunea Europeană, în timp de o lună de la depunere.  Autorii inițiativei susțin că acest lucru poate periclita încrederea în capacitatea de asigurare a transparenței decizionale a unor astfel de auditori.