Experții judiciari, care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții și traducătorii, dar și administratorii autorizați sunt obligați să se înregistreze în calitate de plătitori de prime de asigurări medicale și sociale. Modificările legislative au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial.

Astfel, pe parcursul unei luni de la data eliberării deciziei de înregistrare, a atestatului de activitate sau a autorizației, aceștia vor trebui să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistență medicală la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. De asemenea, ei vor trebuie să prezinte o dată pe an, până în data 15 ianuarie, la Serviciul Fiscal de Stat declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor, declaraţia de asigurare şi declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Acestea pot fi prezentate pe suport de hârtie sau în format electronic, cu aplicarea semnăturii digitale.

Până la operarea modificărilor, în lista celor care vor trebui să se înregistreze ca plătitori de contribuții medicale și sociale, erau doar avocații, notarii, mediatorii și executorii judecătorești.