Banca Națională a Moldovei (BNM) vrea să schimbe regulile de vânzare către bănci și alte persoane a datoriilor debitoare (creanțe) în baza contractelor de credit, de leasing financiar şi de factoring. Potrivit unui proiect de lege, datoriile debitoare în valoare de peste 1 milion lei, supuse vânzării, trebuie să fie evaluate obligatoriu de către un evaluator independent. În cazul în care banca-vânzător nu a putut asigura evaluarea datoriilor debitoare din 2 solicitări consecutive expediate pe adresa evaluatorilor independenți, datoriile debitoare pot fi scoase spre vânzare/vândute, în lipsa evaluării respective. Vânzarea datoriilor debitoare cu reducere se efectuează ținând cont de:
  • decizia de vânzare a datoriilor debitoare cu reducere trebuie să țină cont de  modalitățile de recuperare a datoriilor, inclusiv situația financiară a debitorului, precum și de rezultatele evaluării avantajelor și dezavantajelor modalităților respective de recuperare;
  • mărimea ratei reale de reduceri a valorii datoriilor debitoare în scopul vânzării se stabilește în funcție de caracteristicile datoriilor debitoare: ciclul de viață (vechimea) a datoriilor, valoarea datoriilor, valoarea gajului, rata dobânzii, rata de recuperare a datoriilor;
  • datoriile debitoare cu reducere se expun spre vânzare la licitații cu strigare sau prin cererea de oferte. În calitate de potențiali cumpărători a datoriilor debitoare pot fi băncile sau alte categorii de persoane determinate de lichidator ca fiind potrivite;
  • procedurile de licitație și a cererii de oferte privind vânzarea datoriilor debitoare se desfășoară în conformitate cu regulamentele interne ale băncii, care cuprind: descrierea circumstanțelor în care o persoană este considerată potrivită pentru procurarea datoriilor debitoare, categoriile datoriilor debitoare care nu pot fi vândute cu reducere, inclusiv cele care fac obiectul unor investigații ale organelor de urmărire penală, cerințe minime față de evaluatorul independent și raportul de evaluare a datoriilor debitoare, modul de publicare prealabilă a comunicatului informativ cu privire la licitație, modul de expediere a cererii de oferte, modul de depunere, înregistrare și deschidere a ofertelor participanților, informarea debitorului și a debitorului gajist despre expunerea datoriilor spre vânzare, fără acordul debitorului etc.;
  • prețul inițial de expunere spre vânzare se stabilește în mărime de minim 90% din suma de bază a datoriei debitoare (soldul datoriei), iar pasul de diminuare a prețului de expunere se stabilește până la maxim 10% din prețul stabilit la ultima procedură de vânzare (licitație sau cerere de oferte);
  • obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale după adjudecarea obiectului vânzării la licitație sau prin cererea de oferte.
Prin derogare de la prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal, Banca în curs de lichidare în calitate de vânzător a datoriilor debitoare poate publica/pune la dispoziția cumpărătorilor potențiali, datele privind debitorul (inclusiv datele cu caracter personal), fără acordul (consimțământul) debitorului. Cumpărătorul (banca sau altă persoană) care a prezentat cea mai avantajoasă ofertă privind cumpărarea datoriilor debitoare (creanțelor) va semna contractul de vânzare a datoriilor debitoare (de cesiune a creanțelor), cu condiția  achitării prealabile a prețului activului adjudecat. Banca-vânzător va informa în scris, fără întârziere, debitorul și debitorul gajist despre vânzarea datoriilor debitoare. Lista nominală a debitorilor și a debitorilor gajiști, adresa lor juridică, suma datoriilor debitoare se înscriu în contractul de vânzare a datoriilor, încheiat între vânzător și cumpărător. Informația privind rezultatele vânzării datoriilor debitoare se publică pe pagina oficială a băncii în proces de lichidare.