Ministerul Justiției vrea mai mulți candidați pentru concursul de selectare a doi membri din partea societății civile în cadrul Colegiului disciplinar al judecătorilor. Termenul de înscriere a fost prelungit cu 10 zile. Ministerul Justiției precizează că extinderea termenului nu afectează candidații admiși anterior la proba interviului pentru aceleași funcții. Amintim că, în competiție s-au înscris trei candidați din partea societății civile, dar Ministerul Justiției a admis la proba interviului doar doi concurenți. Este vorba despre Olesea Plotnic și Elena Demian. În același timp timp, Damian Savciuc a fost exclus din concurs. La funcția de membru în Colegiul disciplinar al judecătorilor este în drept să candideze persoana care:
 • are reputație ireproșabilă;
 • se bucură de autoritate în societate;
 • are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 7 ani cumulativ, dintre care cel puțin 5 ani sunt în domeniul practic;
 • deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
 • nu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, consilier sau funcționar public în autoritatea administrației publice;
 • nu face parte dintr-un partid;
 • nu desfășoară activități cu caracter politic;
 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • nu este membru al Consiliului Superior al Magistraturii sau al colegiilor acestuia.
Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la concurs, care include:
 • cererea pentru participare la concurs;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii superioare;
 • copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;
 • scrisoarea de recomandare a organizației necomerciale din care face parte sau cu care colaborează sau, după caz, a unei instituții de învățământ;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate;
 • declaraţia de integritate.
Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 19 februarie.