Primul parc pentru tehnologia informației, ”Moldova IT Park”, continuă să se extindă. În prezent acesta are 86 de rezidenți, iar numărul acestora urmează să fie majorat. Alte 12 cereri au fost aprobate și urmează să fi semnate contractele de înregistrare. ”Moldova IT Park” și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și activează în regim virtual. Acesta aduce o serie de beneficii pentru rezidenții săi, inclusiv aplicarea unui impozit unic de 7% din veniturile din vânzări ale companiei, dar nu mai puțin de o sumă minimă stabilită per angajat, adică de 30 la sută din cuantumul salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul respectiv. Impozitul unic cuprinde următoarele impozite și taxe:
 • impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;
 • impozitul pe venit din salariu;
 • contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori;
 • primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori;
 • taxele locale;
 • impozitul pe bunurile imobiliare;
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
Rezidenți ai parcului pot deveni companiile din domeniul tehnologiei informației înregistrate în Republica Moldova și care realizează următoarele tipuri de activități:
 • realizarea soft-ului la comandă (software orientat la client);
 • editarea jocurilor de calculator;
 • editarea altor produse software;
 • managementul (gestiune și exploatare) mijloacelor de calcul;
 • prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
 • consultanță în tehnologia informației;
 • alte activități de servicii privind tehnologia informației.
Înregistrarea rezidenților se efectuează de către Administrația ”Moldova IT Park”, în conformitate cu Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.