În anul 2018, mărimea contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice - întreprinzătorii individuali, notarii, avocații, executorii judecătorești, administratorii autorizați, persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, achită contribuția anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 8.424 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a elaborat particularitățile calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2018. Mai exact, declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sunt parte a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuților de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2018 se prezintă Darea de seamă Forma IPC18, lunar, în termen de până în data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat. Ulterior, SFS remite indicatorii aferenți bugetului asigurărilor sociale de stat obligatorii în modul reglementat de comun acord CNAS. Pentru angajații și/sau alte persoane fizice care au încheiat contracte civile pentru executarea lucrărilor sau prestări de servicii se completează tabelul nr 3 din forma IPC18 în modul general stabilit. Pentru angajații în baza contractelor individuale de muncă și actelor normative ce conțin norme ale dreptului muncii în tabelul 3 din forma IPC18 declară, potrivit Legii cu privire la tehnologia informației, venitul asigurat în mărime de 60 la sută din salariul mediul lunar pe economiei, prognozat pentru anul 2018, care constituie suma de 3.690 de lei. La fel, contribuțiile de asigurări socoale de stat vor fi în proporție de 6% și 23 la sută aferente venitului asigurat. În același timp, întreprinzătorii individuali, notarii, executorii judecătorești, avocații, administratorii autorizați, care au persoane angajate, la fel, urmează să prezinte darea de seama Forma IPC18.