Companiile care comercializează mașini vor putea obține numere și certificate de înmatriculare provizorii, pentru autoturismele utilizate la testări. Agenția Servicii Publice a anunțat că va elibera, începând cu 1 martie, certificate de înmatriculare provizorie și plăci de înmatriculare cu inscripția ”PROBE”. Acestea vor fi eliberate agenților economici care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți. Pentru a obține plăcuțe cu inscripția ”PROBE”, solicitanții urmează să depună o cerere la care se vor anexa copia actului constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copia actului care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării. Solicitantul urmează să prezinte și copia documentului vamal care atestă importul vehiculului, copii ale documentelor de înmatriculare eliberate de autorităţile străine (după caz) și dovada achitării serviciului solicitat. Tariful pentru eliberarea Certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe va fi de 130 de lei, iar al plăcuțelor - de 480 de lei, ca și în cazul celor cu numere obișnuite. În momentul punerii în circulație a unui vehicul cu plăci cu număr pentru probe, titularii certificatelor de înmatriculare vor completa o anexă care să cuprindă datele de identificare ale automobilului și anume: categoria, marca, modelul, masa totală maximum autorizată, culoarea, numărul de identificare, precum și datele de identificare ale conducătorului de vehicul. Cererile de solicitare a plăcilor cu indicativul ”PROBE” se depun la sediul Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport situat în municipiul Chișinău. Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe va fi valabil timp de un an de la data eliberării, doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie autorității emitente plăcile de înmatriculare. Precizăm că vehiculele care vor circula în baza certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe nu vor putea efectua transport comercial de bunuri și persoane. Amintim că, de mai bine de un an, dealerii nu pot scoate mașinile din salon pentru test-drive, deoarece nu se eliberează numere de tranzit, iar șoferii care se aventurau să conducă astfel de autoturisme, se alegeau cu amenzi și permisul de conducere suspendat.VPP_Teslin_2018-face-PROBE (1)