Angajații mai multor instituții publice vor avea dreptul să participe la greve. Restricțiile rămân, însă, valabile pentru conducătorii instituțiilor. Nomenclatorul unităților, sectoarelor și serviciilor al căror salariați nu pot participa la grevă ar putea să fie modificat. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, prezentat pentru consultări publice, în cazul angajaților Parlamentului, Cancelariei de Stat și Președinției, ca urmare a modificărilor, nu vor putea participa la grevă doar funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere. În prezent, restricțiile sunt valabile pentru toți salariații acestor instituții. Totodată, la pozițiile atribuite organelor de asigurare a ordinii publice, a ordinii de drept și a securității statului, vor fi privați de dreptul de a participa la grevă doar angajații de competențele funcționale ale cărora ține asigurarea ordinii publice, a ordinii de drept și a securității statului. Astfel, dacă în redacția actuală norma prevede în cazul instanțelor de judecată și a procuraturilor că nu au dreptul la grevă toți angajații, după aprobarea proiectului restricțiile vor fi valabile doar pentru judecători și procurori. Autorii inițiativei susțin că modificările sunt propuse după ce la Curtea Constituțională a fost depusă o sesizare de către Avocatului Poporului privind controlul constituționalității art.369 din Codul muncii și Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor al căror salariați nu pot participa la grevă. În urma examinării sesizării, Curtea Constituțională a recunoscut drept constituționale prevederile art.369 din Codul muncii. Totodată, a recunoscut parțial constituționale prevederile Nomenclatorului.