Performanțele judecătorilor ar putea fi evaluate de un avocat. Iurie Mihalache, avocat, conferențiar universitar, este unica persoană care a depus cerere de participare la concursul pentru suplinirea funcției vacante de membru din partea societății civile al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. Candidatura acestuia urmează să fie examină în cadrul ședinței de mâine a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform Legii privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, Colegiul de evaluare este compus din șapte membri. Doi dintre aceștia sunt de la Curtea Supremă de Justiție, alți doi judecători de la curțile de apel, un judecător de la instanțele de judecată și doi reprezentanți ai societății civile. Mandatul membrului colegiului de evaluare este de patru ani, fără dreptul de a fi ales sau numit pentru două mandate consecutiv. Membrii Colegiului din rândul reprezentanţilor societăţii civile sunt numiţi de către CSM, fiind selectaţi prin concurs public. Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor are următoarea competenţă:
  • examinează dosarele judecătorilor supuşi evaluării, actele prezentate de către aceştia şi actele referitoare la aceştia;
  • organizează şi desfăşoară interviuri cu judecătorii supuşi evaluării;
  • adoptă hotărâri cu privire la judecătorii supuşi evaluării;
  • desemnează membrii colegiului responsabili de observarea activităţii desfăşurate de judecătorii evaluaţi în cadrul şedinţelor de judecată.