În aproape o lună și jumătate de când a început depunerea declarațiilor de avere și interese în format electronic, doar o mie de funcționari le-au completat. Potrivit informațiilor oferite de conducerea Autorității Naționale de Integritate (ANI), până acum din cei aproximativ 65 de mii de subiecți ai declarării, doar 1.100 le-au completat. Președintele ANI, Rodica Antoci, a informat Consiliul de Integritate că Centrul de Telecomunicații Speciale a distribuit deja 43 de mii de semnături electronice, iar zilnic au loc vizite la instituții de stat în cadrul cărora au loc instruiri cu privire la depunerea declarațiilor. Aceasta a mai menționat că, deocamdată, nu toate entitățile, care dețin registru electronic, s-au logat în sistem pentru a completa registrele. Membrii Consiliului și-au manifestat îngrijorarea că la sfârșitul lunii martie, atunci când expiră perioada de depunere a declarațiilor, din cauza fluxului mare ar putea ca sistemul să fie suprasolicitat și să apară probleme. Amintim că, de la începutul acestui an, funcționarii sunt obligați să depună declarația de avere și interese în format electronic prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a ANI. Declarația trebuie să fie semnată prin utilizarea semnăturii electronice, emisă gratuit de Centrul de Telecomunicații Speciale. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primește recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web a ANI. Dacă declarația a fost rectificată în termen de 10 zile de la notificarea privind începerea verificării prealabile, subiectul declarării este eliberat de răspundere, cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost introduse intenționat. Totodată, în cazul încălcării regulilor de declarare a averii și intereselor personale, persoana este pasibilă de răspundere contravențională, și anume:
  • depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condiţiile Legii privind declararea averii și intereselor personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale (între 1.500 și 3.000 de lei);
  • nedepunerea declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale (de la 3.000 la 4.500 de lei);
  • neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubina se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.