Proiectele de acte legislative ar putea fi supuse obligatoriu și expertizei de integritate. O inițiativă în acest sens urmează să fie examinată mâine de Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului. Potrivit documentului, expertiza de integritate va fi efectuată de către Autoritatea Naţională de Integritate și va fi obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative. Aceasta va contribui la:
  • asigurarea corespunderii proiectului cerințelor integrității în exercitarea funcției publice sau a funcției de demnitate publică;
  • prevenirea apariţiei unor reglementări care favorizează sau pot favoriza corupţia, prin realizarea controlului intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor, prin elaborarea de recomandări în vederea excluderii acestor reglementări sau a diminuării efectelor lor.
Autorul proiectului menționează că expertiza anticorupție este insuficientă pentru descoperirea și evitarea tuturor pericolelor de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor. Astfel, este necesară completarea legii cu obligativitatea efectării expertizei de integritate a tuturor actelor legislative înaintate spre examinare. De asemenea, în cazul în care vor fi constatate neconcordanțe cu standardele de integritate, sau în caz de apariție a unor reglementări care favorizează sau pot favoriza corupția, vor fi elaborate recomandări pentru excluderea acestora sau diminuarea efectelor lor.