Persoana care își va alege un avocat își va da consimțământul pentru a fi apărată prin aplicarea semnăturii pe versoul mandatului apărătorului sau confirmat printr-o cerere. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege, prin care se vrea modificarea Codului de procedură penală, în partea ce ține de reprezentarea în instanța judecătorească a inculpaților de către avocații aleși. Proiectul va fi examinat de către deputații din Comisia juridică, numiri și imunități. Autorii proiectului propun ca art. 68 alin. 5 din Cod să fie completat și să fie aprobată următoarea redacție: ”Apărătorul nu este în drept, fără consimţământul persoanei pe care o apără, exprimat prin aplicarea semnăturii pe versoul mandatului apărătorului sau confirmat printr-o cerere olografă să efectueze următoarele acţiuni:”. Mai mult, se propune completarea art. 70 alin. 1 pct. 1, cu următorul conținut: ”La invitația bănuitului, învinuitului, inculpatului, reprezentantului legal al acestuia, precum și la solicitarea altor persoane, cu consimțământul exprimat sub orice formă în cazul bănuitului, învinuitului, reprezentantului legal al acestuia și, respectiv, prin aplicarea semnăturii pe versoul mandatului apărătorului sau confirmat printr-o cerere olografă, în cazul inculpatului”. Codul de procedură penală stipulează că la numirea cauzei deferite judecării, instanța decide admiterea apărătorului ales de inculpat sau, dacă acesta nu are apărător ales, solicitarea desemnării acestuia de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Totodată, în Cod este prevăzut că președintele ședinței de judecată anunță numele și prenumele apărătorului, și constată dacă inculpatul acceptă asistența juridică a acestui apărător, renunță la el cu schimbarea lui sau singur își va exercita apărarea.