Mărfurile și serviciile importate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat, care vor fi destinate implementării proiectelor de parteneriat public-privat de interes public național, vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată, conform art.103 alin. (98) al Codului fiscal. Un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, a fost supus consultărilor publice. Documentul are drept scop determinarea modului de aplicare a facilităților fiscale la mărfurile și serviciile importate de către parteneri în cadrul contractului de parteneriat public-privat, destinate implementării proiectelor de interes național. În nota informativă se spune că parteneriatul public–privat reprezintă o metodă eficientă de implicare și atragere a capitalului privat în realizarea unor proiecte de interes public. În scopul impulsionării implementării proiectelor la nivel național prin atragerea investițiilor private pentru realizarea proiectelor de interes public, prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, a fost completat art.103 cu un nou aliniat, (98), care prevede scutirea de TVA, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate de parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat din Lista lucrărilor și serviciilor de interes public. Parteneriatul public-privat presupune investiție în interes public, care se definește astfel:
  • interes public – orice beneficiu ale cărui formă şi valoare se determină prin decizie a partenerului public, obținut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc şi/sau activează pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce este similar investițiilor prin finanțare internațională în cadrul proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului, obiectul cărora este un interes public.