Un executor judecătoresc a scăpat de sancțiunea aplicată de Colegiul disciplinar al executorilor judecătoreşti, după ce s-a adresat în judecată. Acesta a specificat că în procesul de luare a deciziei au fost neglijate prezumţia nevinovăţiei şi cerinţele de proporţionalitate şi celeritate a procedurii. Conform informațiilor prezentante la dosar, Colegiul disciplinar al executorilor judecătoreşti, în urma examinării petitițiilor depuse de Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne şi de Ministerul Finanţelor, a decis tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, constatând elementele abaterilor disciplinare prevăzute de art.21 alin.(2) lit.b1) și  f) din Legea privind executorii judecătoreşti. Adică, încălcarea gravă sau sistematică a obligaţiilor profesionale stabilite de lege și încălcarea gravă a Codului deontologic. Pentru aceasta, executorulului judecătoresc i s-a aplicat sancțiune disciplinară sub formă de amendă în mărime de șase mii de lei. Potrivit deciziei Colegiului disciplinar, ca temei de aplicare a sancţiunii disciplinare faţă de executorul judecătoresc au servit intentarea neîntemeiată a procedurii de executare şi neepuizarea termenului de executare benevolă de 6 luni, stabilit de art.361 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar. Executorul judecătoresc, însă, nu a fost de acord cu decizia Colegiului disciplinar și a atacat-o în judecată. Acesta a menționat că în procesul de luare a deciziei au fost neglijate prezumţia nevinovăţiei şi cerinţele de proporţionalitate şi celeritate a procedurii, iar decizia Colegiului nu conţine o constatare a unei abateri şi nu motivează existenţa acesteia. De asemenea, reclamantul indică că, Colegiul disciplinar al executorilor judecătoreşti și-a depăşit competențele acordate prin lege şi prin regulamentul de activitate, şi a examinat o solicitare ce ține de competența instanţei de judecată și altor instituţii. Judecătoria Chișinău a admis cererea de chemare în judecată și a anulat decizia Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, prin care executorului judecătoresc i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară. Ulterior, nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, Ministerul Justiției a declarat apel, solicitând casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău. Curtea de Apel Chișinău a constat, de asemenea, că în conţinutul deciziei Colegiului nu sunt identificate omisiuni ale executorului care ar fi dus la încălcarea Codului deontologic al executorului judecătoresc. Instanța a respins cererea Ministerului Justiției și a menținut hotărârea Judecătoriei Chișinău. Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni din data comunicării deciziei integrale.