Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) trebuie să achite unui agent economic mai mult de trei milioane de lei. Instanța de judecată a constantat că ANSA nu și-a respectat condițiile contractuale și, chiar dacă bunurile i-au fost livrate, nu a achitat valoarea acestora. În anul 2016, FPC ”Decebal Impex” SRL a chemat în judecată Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, solicitând încasarea datoriei în sumă de 2,81 milioane lei, a dobânzii de întârziere în sumă totală de 281,8 mii lei şi a cheltuielilor de judecată în suma de 8,7 mii lei cu titlu de taxă de stat. La fel, a fost solicitată şi suma de 42,5 mii lei cu titlu de cheltuieli de asistenţa juridică. Reclamantul a invocat că pârâtul a inițiat procedură de achiziții de bunuri desemnând FPC ”Decebal Impex” SRL câştigător. În data de 7 decembrie 2015, părţile au încheiat contractul de achiziţionare a seturi de diagnostice, medii, reactive şi consumabile. Conform prevederilor contractului, reclamantul s-a obligat să livreze bunurile, iar pârâtul să achite bunurile livrate în sumă de 2,81 milioane lei, în termen de 60 de zile calendaristice de la data livrării. Totuși, după cum afirmă reclamantul, chiar dacă bunurile au fost livrate integral, Agenția nu le-a achitat. Ulterior, ANSA a depus o cerere reconvenţională împotriva FPC ”Decebal Impex” SRL, solicitând constatarea nulităţii contractului de achiziţii publice. ANSA a invocat că în contractul încheiat între părţi este indicată greşit cantitatea la o poziţie, iar la altă poziţie preţul este mai mare decât la producător. Totodată, Agenția invocă lipsa mijloacelor financiare sau neacoperirea financiară a contractelor de achiziţii publice, pe motiv că bugetul de stat pentru anul 2015 a fost rectificat în sensul diminuării drastice a cheltuielilor, dar şi a veniturilor. Judecătoria Chișinău a admis cererea de chemare în judecată înaintată de FPC ”Decebal Impex” SRL şi a dispus încasarea din contul ANSA, în beneficiul pârâtului, a sumei de 3,12 milioane de lei, inclusiv datoria în mărime de 2,81 milioane de lei. Cererea reconvenţională înaintată de ANSA a fost respinsă ca fiind nefondată. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanţe, Agenţia a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău. Aceasta a indicat că instanţa nu și-a expus opinia, pe marginea prevederilor art.67 alin.(8) din Legea privind achiziţiile publice, ce stipulează expres că contractul de achiziţii publice se înregistrează la Trezoreria de Stat sau la una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, iar contractele care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică. Înregistrarea contractului cu FPC ”Decebal Impex” SRL la Trezoreria de Stat nu a fost posibil din cauza lipsei mijloacelor financiare. De asemenea, apel a depus și FPC ”Decebal Impex” SRL solicitând să fie admise integral solicitările sale, precum şi încasarea dobînzii de întârziere pentru perioada ulterioară pronunţării hotărârii instanţei de fond. Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău a considerat că cererile de apel declarate de FPC ”Decebal Impex” SRL şi de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sunt nefondate şi pasibile de a fi respinse. Astfel, instanța a menținut hotărârea judecătoriei de fond, însă cu adjudecarea dobânzilor de întârziere pentru perioada ulterioară celei vizate în hotărârea primei instanțe. Decizia este definitivă și executorie la momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale. Atât ANSA, cât și compania au fost vizate într-o schemă de trucare a licitațiilor cu vaccinuri anti-rabie. Anterior, presa a scris că un reprezentant al Agenției, cât și unul a firmei implicate sunt învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, depășirea atribuțiilor de serviciu și confecţionarea, deţinerea, folosirea documentelor oficiale false.