În anul 2017, Inspecția judiciară a efectuat un control amplu în privința duratei examinării cauzelor penale cu durată mai mare de 12, 24, 36 de luni. În urma informațiilor venite de la instanțele de judecată s-a constatat că motivele din cauza cărora unele dosare penale sunt examinate mai mult de 12, 24 sau 36 de luni, sunt bazate pe amânări frecvente. Astfel, în urma informațiilor s-a constatat că cele mai dese amânări au avut loc din cauza absenței inculpaților, dispunerii aducerii silite a inculpaților sau anunțarea în căutare a inculpaților. Un alt factor îl constituie lipsa martorilor, a părților vătămate, asigurarea prezenței lor la ședințe, deoarece unii dintre ei sunt peste hotare, sau pe motiv că procurorii nu au prezentat probe. Un alt motiv de tergiversare a examinării cauzelor penale îl reprezintă și absențele avocaților de la ședințe, schimbarea avocaților sau neprezentarea procurorilor. La fel, Inspecția Judiciară a mai precizat că durata examinări unor cauze penale este influențată și de desfășurarea expertizelor, care, de multe ori, sunt efectuate în cateva luni sau ani. Alte motive de examinare în termene de peste 12, 24 sau 36 luni sunt și contestarea încheierilor adoptate cu privire la aplicarea măsurilor de reprimare sub formă de arest, de înlocuire a măsurilor preventive, conexarea dosarelor penale, repartizarea repetată a unor dosare altor judecători etc. În privința contestării încheierilor, inclusiv a celor de aplicare a măsurilor de reprimare, Inspecția Judiciară susține că este necesar de a completa și modifica legislația procesual-penală. Mai exact, ca în cazul recursurilor împotriva încheierilor, examinarea să aibă loc fără a remite instanței dosarul integral, dar numai materialele relevante, ca și în cazul proceselor de insolvabilitate. La fel, în privința procedurii de conexare a dosarelor, Inspecția Judiciară susține că acestea declanșează reluarea cercetării judiciare de la faza inițială, ceea ce duce la tergiversarea examinării cauzelor și reducerea eficacității procesului judiciar. Mai mult, Inspecția a precizat că s-a constat și cazuri de organizare ineficientă a proceselor, însă un motiv ar fi numărul mare de dosare pe care instanțele le gestionează. La fel, au fost stabilite cazuri, în mai multe instanțe de judecată, prin care au fost încălcate termenelor de transmitere a copiei sentinței și a dispoziției de executare. În toate instanțele au fost depistate cazuri de încălcare a termenului de examinare a plângerilor depuse în ordinea prevederilor art.313 din Codul de procedură penală.