Banca Comercială Moldova-Agroindbank a scos la vânzare, în mod repetat, prin intermediul pieţei reglementate a Bursei de Valori a Moldovei, două pachete de acțiuni. Este vorba de pachetul unic de 36.605 de acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1064,02 lei per acţiune. Perioada licitației este din data 17 aprilie până în data de 30 aprilie. Un alt pachet se referă la 389.760 acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1054,71 lei per acţiune. Și aceste acțiuni vor fi licitate în perioada 17 aprilie - 30 aprilie. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, acţiunile nou emise pot fi procurate doar de persoanele care au obţinut permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei. Amintim că, la mijlocul lunii decembrie a anului trecut, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a modificat Hotărârea cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere a unor noi acţiuni Moldova-Agroindbank. CNPF susține că modificarea a fost făcută la solicitarea Băncii Naţionale a Moldovei și, respectiv, a Moldova-Agroindbank. La începutul anului trecut, un grup de acționari au fost obligați să anuleze o parte din acțiuni și să emită altele noi pentru că nu au fost respectate cerinţele privind calitatea acţionariatului. Mai exact, acționarii au fost acuzați că acționează concertat și că au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime cumulativă de 39,58 la sută, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Hârtiile de valoare emise după anularea acțiunilor au fost expuse de mai multe ori la Bursa de Valori a Moldovei. Acestea valorează aproximativ 450 de milioane de lei, însă, până în prezent, nu a fost identificat un cumpărător. Amintim că, recent, doi dintre acționari – companiile ”Kompozit”și ”Evrobalt” au pierdut dosarul, pe acest caz, care s-a judecat la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm (Suedia). Companiile au fost obligate să achite Republicii Moldova o compensație de aproximativ 1 milion de euro, dar și cheltuielile de judecată.