Au început consultările în privința noului Cod vamal. Documentul vine cu prevederi de modernizare a legislației vamale, iar autoritățile vor ca acesta să fie votat cât mai repede. Reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Serviciului Vamal s-au întîlnit cu cei din mediul de afaceri și cei din grupurile de interes în business, pentru a discuta propunerile și obiecțiile acestora. Proiectul noului Cod conține norme juridice și concepte legislative armonizate la Codul vamal comunitar și va contribui la modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor de vămuire a mărfurilor. Noul Cod vamal ar putea să fie constituit din 11 titluri și va fi însoțit de Regulamentul de punere în aplicare a acestuia, urmând să fie puse în aplicare simultan. Documentul propune includerea normelor referitoare la posibilitatea suspendării executării deciziilor organelor vamale în cazul contestării acestora. Acest lucru va fi valabil, însă, doar în cazul existenței temeiurilor întemeiate în privinţa conformităţii deciziei contestate sau dacă se va considera că ar fi posibilă cauzarea unui prejudiciu ireparabil. În partea ce se referă la păstrarea documentelor și a altor informații, precum şi aferentă tarifelor și costurilor, au fost transpuse dispozițiile legislației europene conform cărora organul vamal poate solicita plata unor tarife doar pentru recuperarea costurilor pentru prestarea serviciilor, fără a solicita plata pentru acţiunile sale referitoare la aplicarea legislaţiei vamale sau îndeplinirea controalelor vamale în cursul programului de lucru. Ministerul Finanțelor intenționează să prezinte proiectul de lege Parlamentului pentru a fi aprobat în sesiunea curentă.