Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Oficial! Funcționarii vor declara averile obținute împreună cu concubinul/concubina doar dacă vor locui împreună 183 de zile

 

Este oficial! Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede că se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care pe parcursul anului fiscal precedent au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

Astfel, funcționarii care trăiesc în concubinaj vor trebui să declare doar bunurile obținute împreună cu persoasele cu care vor locui cel puțin 183 de zile pe parcursul anului fiscal pentru care se depune declarația.

Modificarea Legii privind declararea averii și a intereselor personale fost aprobată de cabinetul de miniștri, chiar dacă experții anticorupție au atenționat asupra faptului că definiţia actuală dată termenului de concubin/concubină, ca ”partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a convieţuit şi a deţinut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei”, este una vagă, iar reglementările propuse nu aduc claritatea aşteptată.

Totodată, în raportul experților se mai menționa că nu este clar mecanismul de supraveghere a timpului locuit împreună de către subiectul declarării şi concubinul/concubina, supraveghere care să confirme/infirme perioada de timp aflată împreună pe parcursului anului fiscal. Aceștia susțin că și mai grav este faptul că, datorită imperfecţiunii cadrului normativ actual şi a formulărilor propuse în proiect, este practic imposibilă probarea/demonstrarea concubinajului de către organul de urmărire penală.

Experții au mai punctat și faptul că nici Codul civil și nici Codul familiei nu consacră şi nici nu definesc concubinajul. Astfel, el reprezintă, de facto, o formă de convieţuire, o uniune liber consimţită, însă de iure, nu produce efecte juridice, care ar viza bunurile dobândite de concubini pe durata coabitării.

Potrivit legislației, concubinii nu pot fi consideraţi, în baza legii, proprietari în devălmăşie asupra bunurilor dobândite de ei în timpul convieţuirii. Ei pot avea un drept de proprietate comună pe cote părţi asupra bunurilor dobândite împreună în perioada convieţuirii, însă întinderea cotelor-părţi se determină în mod distinct pentru fiecare bun achiziţionat în parte şi nu pentru întreaga masă de bunuri. În cazul concubinilor, indiferent de durata convieţuirii şi de numărul bunurilor dobândite, dreptul de proprietate se determină raportat la fiecare bun separat.

În ceea ce priveşte cota-parte din dreptul de proprietate ce revine fiecărui concubin, se stabileşte în funcţie de contribuţia la achiziţionarea bunului, care trebuie determinată pentru fiecare bun în mod separat. Problema contribuţiei este o chestiune, de fapt, care urmează a fi soluţionată de instanţa de judecată pe baza probelor corect administrate.

În cazul în care un bun nu este dobândit împreună, ci dimpotrivă este achiziţionat de un singur concubin, ori în actul de dobândire figurează numai acesta, dreptul de proprietate aparţine exclusiv dobânditorului, chiar dacă la achiziţionarea lui a contribuit şi celălalt concubin.

Punerea la dispoziţia concubinului a unei sume de bani pentru cumpărarea unui bun nu conferă un drept de proprietate asupra bunului, ci doar un drept de creanţă împotriva concubinului dobânditor (în acest caz, moştenitorului), care trebuie dovedit în astfel de împrejurări. Cert este că până la proba contrară, operează prezumţia unui drept de proprietate exclusiv în favoarea concubinului dobânditor.

Dacă unul dintre concubini nu figurează ca parte în actul de dobândire a unui imobil, el nu devine coproprietar al bunului indiferent de durata convieţuirii, ci eventual creditor, în calitate de titular al unui drept de creanţă, în cazul în care a contribuit la achiziţionarea bunului respectiv.

Share on Social Media

05 October, 2018
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că au mai fost selectați trei inspectori de integritate. Și anume, este vorba despre Ion Crețu, Vladislav Gorceac și Alexandru Stavinschi. Amintim că, în luna iunie ANI a anunțat primele persoane care vor activa în calitate de inspectori de integritate. Atunci au fost selectați 4 candidați, din cele 43 de dosare depuse la concurs. Acestea sunt: Ada Griciuc, Constantin Culicovschi, Radion Buzu, Ion Nicolaev. Potrivit Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate, inspectorul de integritate este persoana angajată în această funcţie pri...
03 October, 2018
Două firme de avocatură din Republica Moldova au fost implicate în procesul de vânzare-cumpărare a acțiunilor băncii de importanță sistemică BC Moldova-Agroindbank SA. Tranzacția a fost una complexă, întrucât a fost nevoie să fie elaborată legislație specială, iar Guvernul a participat la procesul de înstrăinare a acțiunilor. Astfel, cei care au venit cu soluții și opinii juridice sunt avocații de la Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” și de la Biroul asociat de avocați ”Gladei și Partenerii”. Avocații ”Efrim, Roșca și Asociații” au reprezentat, în această tranzacție, Moldova-Agroind...

Parteneri

24 September, 2018
Inspectoratul Energetic de Stat va fuziona cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Un proiect de hotărâre în acest sens va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit documentului, ANRE va deveni succesoare de drepturi și obligații ale Inspectoratului. Proiectul prevede că începând cu data de 20 octombrie Inspectoratul Energetic de Stat, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, încetează exercitarea atribuţiilor de supraveghere energetică de stat. În urma reorganizării, personalul angajat al Inspectoratului urmează...
11 September, 2018
Mașinile reținute de către poliție, la solicitarea executorilor judecătoresti, care nu vor fi preluate în termen de trei zile, vor fi întoarse proprietarilor sau posesorilor legali. Un proiect de modificare a Codului de executare și a Legii cu privire la executorii judecătorești va fi examinat în ședința Guvernului de miercuri. Documentul stabilește acest termenul de trei zile lucrătoare de reţinere a mijloacelor de transport depistate, întrucât în acest termen executorul judecătoresc poate să le ridice şi să le plaseze pentru păstrare la o parcare specializată sau în alt loc, la discreţia sa,...