Compania Orange Moldova a contestat o licitație, întrucât oferta sa a fost respinsă în cadrul unei proceduri de achiziții publice organizată de Ministerul Afacerilor Interne. În decembrie 2017, Serviciul Tehologii Informaționale a MAI a desfășurat procedura de achiziție a serviciilor de telefonie mobilă, la care au fost prezentate ofertele a trei operatori economici: Orange Moldova, Moldtelecom și Moldcell. Oferta Orange Moldova a fost în valoare de 167 de mii de lei cu TVA. Prețul oferit de Moldcell a fost de peste 177 de mii de lei, iar oferta Moldtelecom - peste 251 de mii de lei. În urma anunțului sumelor ofertelor prezentate, s-a stabilit că suma totală anuală oferită de Orange Moldova a fost cea mai mică. Compania a fost informată, însă, că împreună cu Moldcell au fost descalificate, iar căștigător a fost desemnat operatorul economic Moldtelecom. Și asta pentru că acesta ”corespundea specificației tehnice, termenilor de referință și cerințelor obligatorii solicitate”. Descalificarea Orange Moldova și Moldcell a avut loc pe motiv că acestea nu au putut demonstra experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului și capacitatea de îndeplinire a serviciilor solicitate. Orange Moldova consideră, însă,  nefondate motivele de descalificare a ofertei sale, întrucât are o experiență de 19 ani pe piața telefoniei mobile și de nouă ani în domeniul serviciilor convergente. La rândul său, autoritatea contractantă a prezicat că utilizează și numere de telefonie fixă, iar necesitatea efectuării conexiunii fizice pentru migrarea numerelor către alți operatori ar putea genera nu doar costuri, ci ar fi imposibilă efectuarea conexiunii, în conformitate cu prevederile legale. În urma examinării contestației, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiior a respins solicitarea Orange Moldova, iar rezultatele procedurii de achiziții publice a rămas în vigoare.