Codul penal ar putea fi completat cu un nou articol care se referă la secretul personal și cel familial. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului. Astfel, se propune completarea Codului cu un nou articol, care prevede că prin secret personal și/sau secret familial se înțeleg informațiile protejate de stat, culegerea ilegală ori dezvăluirea cărora au cauzat daune considerabile drepturilor și intereselor persoanei sau membrilor familiei. Acestea se referă la inviolabilitatea vieții personale, și anume:
  • secretul medical;
  • secretul bancar;
  • secretul fiscal;
  • secretul profesional;
  • secretul corespondenței;
  • secretul familial al unei persoane fizice identificate sau indentificabile.
Autorii documentului motivează că, în conformitate cu art. 177 din Codul penal, este sancționată penal fapta de încălcare a inviobilabilității vieții personale prin culegerea ilegală sau răspândirea cu bună-știință a informațiilor despre viața personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimțământul ei. Astfel, deși este instituită răspunderea penală, în prezent legislația nu definește aceste noțiuni. La fel, autorii precizează este necesar de a interveni pentru ca noțiunile de ”secret personal și/sau secret familial” să fie intepretate legal, pentru a exclude situațiile de aplicare arbitrară și abuzivă a sancțiunilor penale de către instanțele judecătorești.