Un grup de avocați propune ca toți apărătorii să adopte o poziție unică și să achite doar jumătate din prețul primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM). Grupul de lucru format prin Rezoluția adoptată la Congresul Uniunii Avocaților, din luna octombrie, propune conducerii Uniunii Avocaților să adopte o poziție unică și toți avocații să achite, până la data de 31 martie, doar 50 la sută din costul primei de asigurare obligatorie de asistență medicală. De asemenea, propune ca UAM să informeze autoritățile de resort despre poziția avocaților și să inițieze un dialog constructiv pentru a soluționa această problemă. Amintim că, recent, Consiliul UAM a mai format un grup de lucru care va dialoga cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Din componența acestuia fac parte:
  • Alla Chebac;
  • Doina Străisteanu;
  • Emanoil Ploșnița;
  • Igor Moldovan;
  • Ion Dron;
  • Iurie Mărgineanu;
  • Veronica Mihailov-Moraru;
  • Victor Burac;
  • Victor Munteanu.
La sfârșitul anului trecut, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul unui grup de avocați și al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE), împotriva hotărârii instanței de fond, în dosarul în care este vizat Ministerul Sănătății și CNAM. Este vorba de dosarul în care Ministerul și CNAM au contestat decizia CPPEDAE prin care s-a constatat discriminarea avocaţilor pe criterii de statut profesional și pe avere, la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Potrivit Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, notarii publici, avocaţii, mediatorii şi executorii judecătoreşti achită costul integral al asigurărilor. Pentru anul 2018, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută a fost stabilită în sumă de 4.056 de lei.