”Apă-Canal Chișinău” trebuie să achite o amendă în valoare de peste 767 de mii de lei pentru că a impus unui agent economic tarif diferențiat pentru serviciul de recepționare în sistemul municipal de canalizare a apelor uzate. Decizia a fost luată de Consiliul Concurenței după ce o companie a depus o sesizare, în care a menționat că întreprinderea muncipală face abuz de poziția sa dominantă și îi impune tarife ilegale și netransparente. Mai exact, compania s-a plâns că a fost impusă să achite taxe de preepurare, chiar dacă nu le-a fost prestat acest serviciu. De asemenea, agentul economic a fost deconectat de la rețea, pentru că a refuzat să plătească facturile. Reprezentanții companiei au declarat că ”Apă-Canal Chișinău” le-a cerut să achite tarif  diferențiat pentru prestarea serviciilor de preepurare a apelor uzate, asta în circumstanțele în care ”Ivaro” SRL achitase deja plata pentru costul serviciilor de evacuare a apei uzate. În urma anchetei, desfășurată de autoritatea de concurență, s-a constat că în lipsa clauzelor contractuale din înțelegerea semnată între ”Ivaro” SRL și ”Apă-Canal Chișinău” SA privind indicii normativi (condițiile de deversare), întreprinderea municipală urma să aplice normele din Legea privind plata pentru poluarea mediului, în care este prevăzut în mod expres că plata pentru poluarea mediului se face la bugetul de stat. Însă, contrar acestor prevederi legale ”Apă-Canal Chișinău” a aplicat Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu scopul de a încasa în contul său plățile pentru depășirea concentrației maxim admisibilă de poluanți în apele uzate evacuate. Consiliul Concurenței a constat că au fost încălcate prevederile Legii concurenței, potrivit cărora este interzisă folosirea unei poziţii dominante pe piaţa relevantă în măsura în care aceasta poate afecta concurenţa sau leza interesele colective ale consumatorilor finali. Norma legală mai prevede că impunerea, în mod direct sau indirect, a unor preţuri inechitabile de vânzare ori de cumpărare sau a altor condiţii inechitabile de tranzacţionare poate constitui practică abuzivă. Astfel, ”Apă-Canal Chișinău” este obligată să achite într-un termen de 60 de zile, la bugetul de stat, o amendă în valoare de 767.048 lei.