Din data de 13 martie încep examenele pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror, în temeiul vechimii în muncă. Acesta va fi susținut de persoanele licențiate în drept cu o vechime în muncă nu mai mică de cinci ani. Examenul va fi susținut în două etape. Mai exact, proba scrisă, care constă în întocmirea a câte două acte procedurale în baza soluţionării unor cauze concrete:
  • hotărâre şi sentinţă - pentru solicitanţii la funcţia de judecător (în baza unei cauze civile şi a unei cauze penale);
  • rechizitoriu şi ordonanţă de încetare/clasare - pentru solicitanţii la funcţia de procuror (în baza a două cauze penale);
La probă orală candidații vor trebui să soluționeze, la fel, două subiecte:
  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drept civil şi drept procesual civil, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de judecător;
  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de procuror.
La proba orală candidatul va răspunde la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină. Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi examinarea contestaţiilor se realizează conform prevederilor Legii privind Institutul Național al Justiției, Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, Regulament privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror  și Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor. Calendarul integral al examenelor îl găsiți aici.