Modificările propuse în proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale, elaborat de Ministerul Justiției, este susținut de Consilul Superior al Magistraturii (CSM). Documentul a primit aviz pozitiv din partea Plenului CSM. Astfel, CSM a precizat că obiectivele principale ale proiectului vizează uniformizarea cadrului legal ce reglementează activitatea sectorului necomercial, eliminarea restricțiilor pentru anumite categorii de persoane la constituirea și participarea în calitate de fondatori în cadrul organizațiilor necomerciale. De asemenea, inițiativa legislativă asigură o reglementarea clară a structurii organelor de autoadministrare a organizațiilor necomerciale și competențelor acestora, reformarea mecanismului de înregistrare a organizațiilor necomerciale, eliminarea restricțiilor teritoriale de activitate a organizațiilor necomerciale,  precum și asigurarea unor garanții suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere. Amintim că, Ministerul Justiției a propus repetat, pentru consulare publică, Proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale, dar și cel privind completarea Codului civil, conext cu primul act, în data de 30 ianuarie 2018. Noua lege oferă posibilitatea tuturor persoanelor fizice și persoanelor juridice private de a constitui benevol organizații necomerciale. Totodată, documentul reglementează, în mod unitar și în condiții de egalitate, constituirea, înregistrarea, reorganizarea și încetarea activității asociațiilor obștești, fundațiilor și a instituțiilor private. O altă modificare propusă este stabilirea expres prin lege a tipurilor de activități ce pot fi desfășurate de către asociațiile obștești. Totodată, în cazul modificării statutului, schimbării sediului, a componenței organelor de conducere și de control, în termen de trei luni de la adoptarea acestor modificări, organizațiile necomerciale vor trebui să informeze structura de înregistrare. La fel, informarea despre rezultatul activității va deveni obligatoriu.