Asociațiile obștești, sindicatele, patronatele, cultele religioase, dar și partidele politice ar putea fi înregistrate la Agenția Servicii Publice și nu la Ministerul Justiției, cum este în prezent. O inițiativă legislativă în acest sens a fost examinată, astăzi, în primă lectură de către Parlament. De asemenea, se propune eliminarea atribuțiile autorităților publice locale de a înregistra asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Totodată, proiectul prevede și micșorarea termenul de înregistrare a acestora, de la 30 de zile la 15 zile. Astfel, fiind asigurată o procedură mai accelerată de înregistrare a unei organizații necomerciale. Modificările legislativă urmăresc unificarea sistemului de înregistrare a persoanelor juridice, indiferent de scopul pentru care se constituie. Astfel, fiind dezvoltat principiul ghișeului unic. Totuși, Ministerul Justiției își rezervă, în limitele stabilite de legile speciale, dreptul de avertizare a unor organizații necomerciale în cazul constatării abaterilor de la prevederile statutare, de sesizare a instanței judecătorești pentru suspendarea activității sau lichidării organizaților necomerciale, în cazul în care activitatea pe care o desfășoară este contrară prevederilor legale. În același timp, se propune ca atribuția de aplicare a apostilei pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, şi destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat, să fie realizată de către Agenția Informații și Sisteme Juridice, care este subordonată Ministerului Justiției.