Parlamentul a examinat, astăzi, în prima lectură un proiect de modificare și completare a Legii privind piaţa de capital. Acesta are ca efect restituirea investiţiilor clienţilor companiilor fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA, ”Econ-Renaştere” SA şi ”Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA. Conform notei informative a proiectului, modificările sunt necesare, deoarece companiile fiduciare nu au obţinut licenţe noi în condiţiile Legii privind piaţa de capital în termenul stabilit. Astfel, prin hotărârile CNPF a fost acceptată procedura de lichidare a genului de activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare – de administrare fiduciară a investiţiilor. Această procedură presupune rezilierea contractelor de administrare fiduciară a investiţiilor cu clienţii şi transmiterea din deţinere nominală a companiei fiduciare în deţinere reală a fondatorilor administrării fiduciare a activelor care sunt alcătuite din valori mobiliare/părţi sociale deţinute în societăţi comerciale şi mijloace băneşti plasate în conturi bancare. Un impediment în realizarea adecvată a obligaţiilor, stabilite de legislaţie în vederea transmiterii activelor în deţinere reală, este lipsa informaţiei din registrele clienţilor celor trei companii care până în anul 2005 erau ţinute de către Registratorul Independent ”Registru Service” SRL. De asemenea, pe parcursul procesului de înstrăinare a activelor, companiile fiduciare vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea restabilirii complete a informaţiei din registrele clienţilor. La finalizarea procesului de înstrăinare a patrimoniului, repartizarea mijloacelor băneşti acumulate între clienţi se va efectua în funcţie de suma mijloacelor băneşti rezultate din vânzarea valorilor mobiliare/părţii sociale deţinute în societăţile comerciale (cu condiţia că listele clienţilor vor fi restabilite). În cazul în care nu va putea fi restabilită informaţia referitoare la clienţii companiilor – deţinători reali de acţiuni şi părţi sociale în societăţile comerciale, mijloacele băneşti acumulate vor fi transmise în Fondul de compensare a investitorilor pentru gestiune şi păstrare, şi care vor putea fi utilizate doar pentru compensarea clienţilor administratorilor fiduciari după restabilirea completă a informaţiei din registre.