Un broker vamal a rămas fără licența de activitate după ce instanța de judecată a constantat că a admis încălcarea periodică a legislației vamale și fiscale a Republicii Moldova. În noiembrie 2015, Camera de Licenţiere s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva SRL ”BMZ-Prim” cu privire la retragerea licenţei de broker vamal. Adresarea în judecată a fost făcută ca urmare a sesizării, că pârâtul a admis încălcări grave ale legislației, făcută de Inspectoratul de Poliție Botanica. Și anume, brokerul vamal a admis încălcarea prevederilor art. 163 alin. (3) lit. b) din Codul vamal, adică încălcarea sistematică a legislaţiei vamale şi fiscale. Camera de Licențiere menționează că specialiștii în domeniul vămuirii din cadrul SRL „BMZ-Prim” au permis trecerea, peste frontieră Republicii Moldova, a mărfurilor cu folosirea frauduloasă a documentelor pe parcursul perioadei anilor 2014-2015. Judecătoria municipiului Chișinău a admis acțiunea și a dispus retragerea lecenței pentru activitatea de broker vamal. Hotărârea a fost menținută, ulterior, și de către Curtea de Apel Chișinău. Brokerul, însă, nu a fost de acord cu această decizie și a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, argumentând că au fost încălcate şi aplicate eronat normele de drept material şi procedural. Acesta mai relatează că instanţele au atentat nu doar la un drept, ci la o garanţie constituţională a sa. La fel, a precizar că din moment ce contravenţiile vamale au fost stinse, nu există temei de retragere a licenţei. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a dispus, totuși, menținerea hotărârilor inferioare și retragerea licenței de broker vamal a SRL ”BMZ-Prim”. Încheierea este irevocabilă.