Medierea judiciară ar putea dispărea. Și asta pentru că acesta s-a dovedit a fi ineficientă. Din 100 de dosare, în jur de 20 sunt soluționate pe calea medierii judiciare, restul ajung, până la urmă, în instanță. O spune președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, care a mai declarat că trebuie să se insiste pe medierea extrajudiciară, întrucât în alte state a adus rezultate bune. Victor Micu a declarat trebuie să fie promovată medierea extrajudiciară, pentru că în țările dezvoltate doar 10 la sută din dosare ajung în instanța de judecată, restul fiind soluționate prin această metodă. Mai mult, prin medierea extrajudiciară s-ar face economii la buget, deoarece statul nu achită nimic. Victor Micu a precizat că sunt situații, în unele instanțe din țară, unde din numărul total de dosare, doar cinci au fost soluționate prin medierea judiciară. Amintim că, din luna mai 2017 medierea judiciară este obligatorie, fiind o modalitate de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătorești, cu ajutorul şi sub conducerea acesteia, în cazurile ce ţin de:
  • protecţia consumatorilor;
  • litigiile de familie;
  • litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat;
  • litigiile de muncă;
  • litigiile care rezultă din răspunderea delictuală;
  • litigiile succesorale;
  • alte litigii civile a căror valoare este sub 200.000 de lei (inițial, se propunea valoarea de 50.000 de lei), cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de intentare a procedurii de insolvabilitate.
La solicitarea părţilor, medierea judiciară poate avea loc şi în alte cazuri.