Începând de astăzi, persoanele care doresc să devină judecători la Curtea Constituțională (CCM) au la dispoziție 15 zile pentru a se înscrie în concurs. Anunțul privind demararea concursului pentru numirea unui judecător la CCM, din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, persoanele care doresc să ajungă magistrat la Înalta Curte vor depune, la CSM, dosarul de înscriere în concurs. Acesta trebuie să conțină:
  • cererea de participare la concurs;
  • copia buletinului de identitate;
  • curriculum vitae (se prezintă şi în formă electronică - email: aparatul@csm.md);
  • copia diplomei de studii în drept sau echivalentul;
  • copia certificată a carnetului de muncă;
  • certificatul medical;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 la Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
  • referința de la ultimul loc de muncă;
  • o fotografie color 4x5.
Judecător al Curţii Constituţionale poate fi persoana care deţine cetăţenia și are domiciliul în Republica Moldova, are o pregătire juridică superioară, înalte competenţe profesională şi o vechime de muncă cel puţin 15 ani în domeniul juridic. Limita de vârstă pentru numirea în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este de 70 de ani. Curtea Constituţională are șase judecători, numiţi pentru un mandat de șase ani. Aceștia sunt desemnați de către Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistratului și pot deține funcția pe durata a două mandate. Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, Tudor Panțîru a demisionat din funcția de președinte și judecător al CCM, invocând motive personale.