De multe ori șoferii sunt trași pe dreapta pentru a fi verificați dacă au consumat alcool și sunt supuși testării. Trebuie să știm că procedura poate fi efectuată doar de către persoanele abilitate în acest scop. În cazul conducătorilor auto, angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei sunt instruiți pentru a face testarea. Temei pentru efectuarea testării alcoolscopice serveşte suspectarea consumului de alcool, droguri sau de alte substanţe ce provoacă ebrietate, precum şi prezenţa simptomelor acţiunii alcoolului, drogurilor şi a altor substanţe psihotrope, medicamentelor cu efecte similare acestora. Potrivit Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, persoana abilitată cu dreptul de efectuare a testării alcoolscopice este obligată:
 • să verifice starea funcţională a aparatului etilotest;
 • să informeze subiectul despre faptul că urmează a fi testat la existenţa vaporilor de alcool în aerul expirat;
 •  să explice persoanei testate procedura testării alcoolscopice;
 • să respecte instrucţiunile privind ordinea testării alcoolscopice şi normele sanitaro-igienice, desigilând dispozitivul de protecţie (muştiucul) în prezenţa examinatului;
 • să extragă pe suport de hârtie rezultatul măsurării, să-l completeze cu datele necesare şi să-l aducă la cunoştinţa subiectului testat contra semnătură, cu anexarea ulterioară la procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În cazul refuzului subiectului testat de a semna extrasul cu rezultatul testării va face menţiunea respectivă;
 • să explice subiectului dreptul de a contesta, în caz de dezacord, rezultatul testării alcoolscopice;
 • să conducă subiectul, în cazul în care concentraţia de alcool în aerul expirat corespunde stării de ebrietate cu grad avansat de alcoolemie, la o instituţie medicală abilitată pentru efectuarea examinării medicale şi acordarea asistenţei narcologice necesare.
În cazul documentării faptei ilicite în baza rezultatului testării alcoolscopice, în procesul-verbal pe lângă datele obligatorii se indică numărul şi/sau seria de identificare a aparatului electronic, numărul de ordine al probei. Persoana testată alcoolscopic, care nu este de acord cu procedura testării, funcţionarea aparatului de testare, rezultatul testării, este în drept să-l conteste, prin examinarea medicală cu recoltarea obligatorie a probelor biologice. În acest caz persoana testată este însoţită de angajatul Inspectoratului Naţional de Patrulare la cea mai apropiată instituţie medicală abilitată, dar nu mai târziu de două ore după testarea alcoolscopică. Refuzul subiectului de a fi condus la o instituţie medicală abilitată pentru examinarea medicală cu recoltarea probelor biologice este considerat ca refuz de la dreptul de a contesta rezultatul testării alcoolscopice şi serveşte drept temei pentru menţinerea acestuia în vigoare. Potrivit Regulamentului, pentru conducătorii de vehicule, sunt stabilite următoarele concentraţii maxime admisibile de alcool:
 • în sânge – 0,3 g/l;
 • în aerul expirat – 0,15 mg/l.
Regulamentul mai spune că se atestă ca stare de ebrietate alcoolică:
 • cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool de la 0,3 g/l până la 0,5 g/l în sânge sau de la 0,15 mg/l până la 0,3 mg/l în aerul expirat;
 • cu grad avansat – în caz de depăşire a concentraţiei de alcool de 0,5 g/l în sânge sau de 0,3 mg/l în aerul expirat.
Amintim că, din luna martie a anului trecut au fost puse în aplicare amenzile majorate pentru condusul în stare de ebrietate. Acestea ajung până la 25 de mii de lei.