Deținătorii patentelor de întreprinzător, în domeniile comerțului cu amănuntul și cel cu produse alimentare şi mărfuri autohtone uşor alterabile, ar putea să desfășoare activitatea în bază de patentă până la sfârșitul anului 2022. Propunerea se regăsește într-o inițiativă legislativă înregistrată recent la Parlament. Măsura se referă la titularii de patentă valabilă la 31 decembrie 2016. Autorii proiectului spun că la sfărșitul anului 2016 erau înregistrate 17.535 patente, iar peste 65 la sută dintre ele erau în domeniul comerțului cu amănuntul. Deputații motivează că inițiativa are scopul de a asigura continuitatea activității titularilor de patentă și de a susține micii întreprinzători. În opinia acestora, modificările legislative sunt necesare pentru că autoritățile încă nu au venit cu o nouă modalitate de activitate agreată de micii antreprenori. Totodată, proiectul prevede acordarea patentarilor dreptul de a-și desfășura activitatea și în locurile autorizate de administrația publică locală. În prezent, desfășurarea activității de întreprinzător în bază de patentă în cele două domenii este permisă doar în cadrul piețelor comerciale create conform prevederilor Legii cu privire la comerțul interior. O inițiativă legislativă, de prelungire a termenului de activitate în bază de patentă de întreprinzător, a fost înregistrată și anterior de către deputații socialiști. Aceasta însă nu a fost susținută. Conform prevederilor legale, deținătorii de patente de întreprinzător în domeniile comerțului cu amănuntul și cel cu produse alimentare şi mărfuri autohtone uşor alterabile își pot desfășura activitatea până la sfârșitul anului 2018. După expirarea termenului, aceștia își vor putea continua activitatea sub o altă formă de organizare. În acest sens, Guvernul a adoptat un concept de impozitare simplificată a persoanelor fizice care practică comerțul, fără a fi obligați să se înregistreze în calitate de întreprinzător.