Cheltuielile instanței vor fi achitate de către partea care a pierdut procesul. Codul de procedură civilă a fost modificat, iar art. 98, care se referă la compensarea cheltuielilor suportate de instanţa judecătorească, a fost completat cu un nou aliniat. Noile prevederi urmează să fie publicate în Monitorul Oficial, iar în document este prevăzut că acestea se pun în aplicare retroactiv, adică de la 1 ianuarie 2018. Astfel, prin hotărâre judecătorească, decizie a instanței de apel sau decizie a instanței de recurs se va dispune, în mod obligatoriu, încasarea cheltuielilor suportate de instanța de judecată de la partea care a pierdut procesul. Modul de cuantificare a acestora se face conform metodologiei aprobate prin hotărâre de Guvern. Instanța va dispune, în mod obligatoriu, încasarea cheltuielilor suportate de instanța de judecată de la reclamant în cazul în care: procesul a încetat conform art. 265 lit. a), b), e) și h):
 • a) pricina nu urmează a fi judecată în procedură civilă;
 • b) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului în legătură cu renunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei dintre părţi;
 • e) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărâre arbitrală care a devenit obligatorie pentru părţi, cu excepţia cazului în care instanţa refuză eliberarea titlului executoriu sau desfiinţează hotărârea arbitrală;
 • h) cererea de chemare în judecată este depusă de un organ, o organizaţie sau o persoană în vederea apărării drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca prezentul cod sau o altă lege să le confere acest drept.
dacă cererea a fost scoasă de pe rol conform art. 267 lit. a), d)- h), k):
 • a) reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere;
 • d) litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri se află în curs de judecată la aceeaşi instanţă sau la o alta;
 • e) părţile au încheiat un contract prin care litigiul urmează a fi soluţionat pe cale arbitrală, iar până la examinarea pricinii în fond pârâtul a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în judecată;
 • f) părţile citate legal nu s-au prezentat la şedinţa de judecată după a doua citare şi nici nu au solicitat examinarea pricinii în absenţa lor;
 • g) reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă de judecată, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sau motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea pricinii în absenţa sa, iar pârâtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond;
 • h) soţul a înaintat acţiune de desfacere a căsătoriei fără consimţământul soţiei în timpul sarcinii ei sau în decursul unui an de la naşterea copilului, iar cererea nu a fost restituită reclamantului de către judecător;
 • k) instanţa a amânat sau a eşalonat plata taxei de stat, iar reclamantul nu a plătit-o în termenul stabilit de instanţă.
În prezent, articolul 98 prevede că, cheltuielile aferente judecării pricinii, suportate de instanţa judecătorească, precum şi taxa de stat, de a căror plată reclamantul a fost scutit, se încasează la buget de la pârât proporţional părţii admise din acţiune dacă pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată. În caz de respingere a acţiunii, cheltuielile de judecare a pricinii suportate de instanţă, precum şi taxa de stat, se încasează la buget de la reclamant dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată. Dacă acţiunea a fost admisă parţial, iar pârâtul este scutit de plata cheltuielilor de judecată, cheltuielile de judecare a pricinii suportate de instanţă se încasează la buget de la reclamant, dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată, proporţional părţii respinse din acţiune.