Funcția de vicepretor nu este compatibilă cu cea de consilier local. Instanța de judecată a menținut decizia Autorității Naționale de Integritate (ANI), de constarea a încălcării incompatibilităţilor funcţiei publice, deţinute în cazul fostului vicepretorul al sectorului Ciocana, care era și consilier local în comuna Bubuieci. În 2016, Igor Moraru a atacat în judecată actul ANI, prin care s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor funcţiei publice deţinute. Conform informațiilor prezentate, Igor Moraru a fost numit în funcţia de vicepretor al sectorului Ciocana, prin Dispoziţia primarului general, iar funcţia deţinută este una publică. Totodată, acesta a fost ales în calitate de consilier în cadrul unei alte autorităţii publice, Consiliul local Bubuieci, în urma alegerilor locale generale care au avut loc din anul 2015. În opinia reclamantului, faptul că funcţia de vicepretor şi calitatea de consilier local sunt deţinute în două unităţi administrativ-teritoriale distincte, şi de nivel diferit, exclude posibilitatea unei eventuale încălcări a regimului juridic al incompatibilităţilor. De asemenea, Igor Moraru a subliniat că activitatea sa în cadrul Consiliului comunal nu este remunerată. Judecătoriei Chişinău a respins acţiunea înaintată de Igor Moraru împotriva ANI. Decizia primei instanțe a fost atacată la Curtea de Apel, care, însă, a decis menținerea hotărârii de respingere a acțiunii. Instanța de judecată a remarcat că, în conformitate cu prevederilei Legii privind statutul alesului local din 2 februarie 2002, mandatul alesului local este incompatibil cu exercitarea altei funcţii de demnitate publică, inclusiv cele din cadrul preturilor municipiului Chișinău. De asemenea, magistrații menționează că argumentările apelantului, precum că nu ar fi fost remunerat nu pot fi reţinute, or, normele legale nu prevăd existenţa sau inexistenţa remunerării în calitate de factor exonerator de la înlăturarea conflictului de interese. Decizia este definitivă din momentul emiterii, însă poate fi depus recurs la Curtea Supremă de Justiţie.