Agenții economii care n-au declarat și/sau n-au achitat în 2017 taxa pentru mărfurile, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, pot fi scutiți de amenda de întârziere. Prevederea se va aplica dacă companiile vor depune până pe data de 25 februarie 2018 declarațiile necesare și vor achita datoriile acumulate. Serviciul Fiscal de Stat anunță că agenții economici trebuie să depună darea de seamă POLMED 17 pentru fiecare perioadă a anului 2017 și să achite integral taxa percepută. Conform modificărilor la Legea privind plata pentru poluarea mediului, au fost stabilite noi norme cu privire la declararea, modul şi termenul de achitare a plăţilor pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie. Astfel, companiile trebuie să calculeze, să achite plăţile corespunzătoare şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică.