Avocații ar putea să nu mai fie solicitați pentru reprezentare în instanță, în cazul în care persoana care se va adresa în fața judecătorilor va avea o rudă licențiată în drept. Codul de procedură civilă a fost modificat, iar articolul 75, care se referă la reprezentarea în instanța judecătorească, a fost completat cu un nou aliniat. Acesta permite persoanelor fizice să fie reprezentate în instanța de judecată de către soț/soție, părinți, copii, fraţi, surori, bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licențiați în drept și sunt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial. Modificările au fost votate în lectura a doua la ultima ședință a Parlamentului și urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. Potrivit modificărilor efectuate, art. 75 din Codul de procedură civilă a fost completat cu alin. (1¹) cu următorul cuprins:
  • ”(1¹) Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de judecată de către soț/soție, părinți, copii, fraţi, surori, bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licențiați în drept și sunt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial.”
În prezent, art. 75 spune că în proces civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea avocat. Procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice, de către avocaţi sau avocaţi stagiari. La fel, articolul mai spune că în cazul conducătorului organizaţiei, acesta îşi confirmă împuternicirile prin documentele prezentate în judecată ce atestă funcţia sau calitatea lui de serviciu ori, după caz, prin actele de constituire. În caz de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, interesele ei pot fi reprezentate de administratorul din oficiu sau de lichidator, desemnaţi în condiţiile legii. Actele procedurale efectuate de reprezentant în limitele împuternicirilor sale sunt obligatorii pentru persoana reprezentată în măsura în care ele ar fi fost efectuate de ea însăşi. Culpa reprezentantului este echivalentă culpei părţii.