Acționarul majoritar al BC ”Victoriabank” SA a expediat Bursei de Valori a Moldovei condițiile în care intenționează să achiziționeze acțiunile emise de bancă. Potrivit unei scrisori, semnată de reprezentantul VB Investment Holding BV, oferta de preluare vizează achiziționarea a 8.308.673 acțiuni emise de bancă, ceea ce constituie 33,23% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Prețul oferit pentru o valoare mobiliară constituie 78,21 lei. Oferta este valabilă pentru o perioadă de 70 de zile calendaristice, adică din data de 14 februarie, până în data de 24 aprilie. Intermediarul ofertei este BC ”Victoriabank”. Acționarii care acceptă condițiile ofertei de preluare obligatorie pot obține formularul de vânzare la sediul intermediarului. Aceștia trebuie să prezinte extrasul din Registru acționaritor emitentului eliberat de Societatea de registru ”Grupa Financiară”, care atestă calitatea de acționar și numărul de valori deținute, precum și faptul că acțiunile sunt libere de orice restricții. În cazul persoanelor fizice este nevoie și de actul de identitate. Dacă aceștia sunt reprezentați trebuie să prezinte și procura autentificată notarial. Acționarii persoane juridice trebuie să prezinte actul de constituire (care confirmă organul competent de aprobarea deciziilor de înstrăinare a valorilor mobiliare), certificatul înregistrării de stat, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, decizia organului de conducere competent privind înstrăinarea în cadrul ofertei a acțiunilor și acordarea de împuterniciri, procura și actul de identitate al reprezentantului. Prospectul mai prevede că achitarea prețului valorilor mobiliare, care constituie obiectul ofertei, se va face de către intermediar la contul de brokeraj al clientului în ziua decontării tranzacției, cu reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare, specificate în ordinul de vânzare. La începutul lunii februarie, Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat Oferta de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de BC ”Victoriabank” SA. În prezent, ”Investment Holding” deține o cotă de 66,77 la sută din acțiunile ”Victoriabank”. Proprietarii indirecți ai acestora sunt Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Banca Transilvania a devenit acționar al ”Victoriabank”, după ce a achiziționat de la Insidown LTD din Cipru, deținută de Sergey Lobanov, o cotă de 39,2 la sută din acțiunile băncii. Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori a Moldovei, prețul a fost de aproape 766,5 de milioane de lei sau aproximativ 37 de milioane de euro.